Konstruktion, ritning & kalkyl

Vi arbetar även som konsulter när enskilda beräkningar eller konstruktioner behöver utföras.
Detta gäller såväl arkitektur gällande ljudmiljö inomhus som produktutveckling.

Ett av våra specialiserade områden är till exempel dämpning av ventilation som bär med sig ljud så kallad överhörning, där de lösningar som finns idag på marknaden inte uppfyller de krav som ställts.

AkustikrådgivningAkustikmätningHelhetslösningar inom akustikArbetsplatsanpassningAkustikregleringUtbildning

AKUSTIKFIXARNA