Efterklangsmätning

En efterklangsmätning mäter hur länge ljud dröjer sig kvar i en lokal, det vill säga hur mycket och hur snabbt reflektionerna dämpas.

Efterklangsmätningar görs oftast enligt särskilda standarder och med specifikt kalibrerade mätverktyg för att kunna jämföras mot standardiserade värden. Man kan då teoretiskt räkna ut hur mycket absorption som behöver tillföras för att nå ett visst värde.

Detta är visserligen ett trubbigt instrument för att åtgärda akustiken men ett av de som är standardiserade enligt svensk standard (SS) och ISO.

Används oftast på arbetsplatser och i offentliga miljöer.

AkustikrådgivningAkustikmätningHelhetslösningar inom akustikArbetsplatsanpassningAkustikregleringUtbildning

AKUSTIKFIXARNA